Tìm kiếm

config

Hướng dẫn ghi hóa đơn hàng khuyến mãi

Ngày 14/10/2016

Hướng dẫn ghi hóa đơn cho hàng khuyến mãi được quy định tại Công văn số 7518/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Xem tiếp...

Thời hạn điều chỉnh thông tin đăng ký thuế khi thay đổi chứng minh nhân dân

Ngày 12/10/2016

Thời hạn đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi chứng minh nhân dân được quy định theo Công văn số 4534/TCT-KK ngày 30/9/2016 của Tổng cục Thuế 

Xem tiếp...

Trình tự đăng ký tài khoản kê khai giá thuốc trực tuyến

Ngày 10/10/2016

Công văn số 18786/QLD-GT ngày 26/9/2016 của Bộ Y tế về trình tự đăng ký tài khoản kê khai giá thuốc trực tuyến

Xem tiếp...

Thủ tục ly hôn khi vợ hoặc chồng mất tích

Ngày 06/10/2016

Lê Nguyễn xin gửi tới Quý khách thủ tục ly hôn khi vợ hoặc chồng mất tích.Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: “Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn”.

Xem tiếp...

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô điện tại cửa khẩu cảng biển quốc tế

Ngày 05/10/2016

Lê Nguyễn xin gửi tới Quý khách thủ tục nhập khẩu xe ô tô điện tại cửa khẩu quốc tế

1/ Chính sách nhập khẩu:

Xem tiếp...

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2016 được bỏ một số giấy tờ

Ngày 03/10/2016

Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/09/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Xem tiếp...