Tìm kiếm

config

Trường hợp máy móc nhập khẩu cho dự án đầu tư được miễn giám định chất lượng

Ngày 23/11/2016

Trường hợp máy móc nhập khẩu cho dự án đầu tư được miễn giám định chất lượng được quy định tại Công văn số 4284/BKHCN-ĐTG ngày 17/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

Xem tiếp...

Thủ tục xuất nhập tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên

Ngày 21/11/2016

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Công văn số 1501/GSQL-GQ2 ngày 4/11/2016 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp ưu tiên

Xem tiếp...

Quy trình đưa người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển

Ngày 18/11/2016

Quy trình đưa người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển được quy định tại Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem tiếp...

Hướng dẫn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép mạ nhập khẩu

Ngày 16/11/2016

Hướng dẫn áp dụng thuế chốngbán phá giá tạm thời đối với thép mạ nhập khẩu quy định tại Công văn số 10179/BCT-QLCT ngày 26/10/2016 của Bộ Công thương về việc kiểm soát rủi ro gian lận thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 14/11/2016

Hướng dẫn mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Xem tiếp...

Các trường hợp được miễn hoặc phải lập hóa đơn đối với tiền hỗ trợ

Ngày 11/11/2016

Các trường hợp được miễn hoặc phải lập hóa đơn đối với tiền hỗ trợ được quy định như thế nào? Một doanh nghiệp đôi khi vẫn nhận được những khoản tiền được gọi là "hỗ trợ" đến từ đối tác, nhà cung cấp hoặc đơn vị khác. Vậy khi nhận "hỗ trợ", trường hợp nào doanh nghiệp phải lập hóa đơn và trường hợp nào chỉ cần lập chứng từ thu?

Xem tiếp...