Tìm kiếm

config

Hướng dẫn căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Ngày 31/10/2016

Hướng dẫn căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định tại Công văn số 67/BXD-HĐXD ngày 5/10/2016 của Bộ Xây dựng 

Xem tiếp...

Thủ tục xác nhận hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi riêng

Ngày 28/10/2016

Thủ tục xác nhận hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo Quyết định số 2280/QĐ-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Xem tiếp...

Quy trình rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý

Ngày 26/10/2016

Quy trình rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Xem tiếp...

Hướng dẫn cách kê khai mã HS và thuế xuất khẩu theo Biểu thuế 2016

Ngày 24/10/2016

Hướng dẫn cách kê khai mã HS và thuế xuất khẩu theo biểu thuế 2016 tại Công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Xem tiếp...

Thủ tục hoàn tiền chậm nộp thuế cho hàng nhập khẩu

Ngày 20/10/2016

Thủ tục hoàn tiền chậm nộp thuế cho hàng nhập khẩu được quy định tại Công văn số 9913/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn tiền chậm nộp thuế

Xem tiếp...

Thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với dự án công trình cấp nước

Ngày 18/10/2016

Thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với dự án công trình cấp nước được quy định tại Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Xem tiếp...