Tìm kiếm

config

Hướng dẫn xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

Ngày 16/01/2019

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Luật an ninh mạng 2018 xác định tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an nình quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Xem tiếp...

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 09/01/2019

Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn thanh toán thuốc tân dược từ 1/1/2019

Ngày 02/01/2019

Công văn số 12/BHXH-DVT ngày 3/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 30/2018/TT-BYT

Xem tiếp...

Hướng dẫn nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Ngày 26/12/2018

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Xem tiếp...

Hướng dẫn khai báo thời điểm và thời gian đưa hàng về bảo quản

Ngày 19/12/2018

Công văn số 7513/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản

Xem tiếp...

Trình tự, thủ tục đăng ký, lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trẻ em theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 12/12/2018

Theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trẻ em

Xem tiếp...