Tìm kiếm

config

Điều kiện nhập khẩu và cơ chế giám sát hải quan đối với phế liệu

Ngày 18/07/2018

  Công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

  Xem tiếp...

  Thành phần hồ sơ, trình tự tiếp nhận, xem xét khiếu nại vụ việc cạnh tranh

  Ngày 11/07/2018

   Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018

   Xem tiếp...

   Hướng dẫn mới về cung cấp thông tin người phạm tội

   Ngày 04/07/2018

    Thông tư Liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 của Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

    Xem tiếp...

    Hướng dẫn cách thức gửi hồ sơ điện tử đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế

    Ngày 27/06/2018

     Công văn số 1842/BHXH-GĐB ngày 23/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử

     Xem tiếp...

     Thủ tục cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên (Hà Nội)

     Ngày 20/06/2018

      Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội

      Xem tiếp...

      Trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

      Ngày 13/06/2018

       Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Việc triệu tập các cuộc họp này được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2014.

       Xem tiếp...