Tìm kiếm

config

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại

Ngày 13/02/2019

Theo Điều 33 Luật Trọng tài Thương mại 2010 xác định, trừ trường hợp các luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

Xem tiếp...

Thủ tục mới về cấp phép thay đổi thông tin hoạt động ngân hàng

Ngày 30/01/2019

Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về điều kiện góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng và công ty tài chính

Ngày 23/01/2019

Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Xem tiếp...

Hướng dẫn xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

Ngày 16/01/2019

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Luật an ninh mạng 2018 xác định tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an nình quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Xem tiếp...

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 09/01/2019

Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn thanh toán thuốc tân dược từ 1/1/2019

Ngày 02/01/2019

Công văn số 12/BHXH-DVT ngày 3/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 30/2018/TT-BYT

Xem tiếp...