Tìm kiếm

config

Hướng dẫn khai báo đối với thép đồng thời bị áp thuế tự vệ và thuế chống phá giá

Ngày 10/07/2019

Công văn số 4387/TCHQ-TXNK ngày 3/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019

Xem tiếp...

Thủ tục mới về chuyển giao quyền sở hữu tài sản công

Ngày 26/06/2019

Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Xem tiếp...

Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Ngày 14/06/2019

Pháp luật hiện hành về hôn nhân gia đình quy định chi tiết thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Xem tiếp...

Thủ tục xin phép nhập khẩu máy móc đã sử dụng quá hạn tuổi

Ngày 12/06/2019

Quyết định số 1337/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem tiếp...

Trình tự, thủ tục gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Ngày 15/05/2019

v     Thủ tục gặp người bị tạm giữ, tạm giam:

Xem tiếp...

Điều kiện kinh doanh thể thao chuyên nghiệp

Ngày 08/05/2019

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Xem tiếp...