Tìm kiếm

config

Một số hướng dẫn liên quan đến C/O mẫu D điện tử

Ngày 21/03/2018

  Công văn số 682/GSQL-GQ4 ngày 12/3/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D điện tử

  Xem tiếp...

  Hướng dẫn điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

  Ngày 14/03/2018

   Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

   Xem tiếp...

   Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

   Ngày 07/03/2018

    Quyết định số 321/QĐ-BGTVT ngày 9/2/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

    Xem tiếp...

    Hướng dẫn điều kiện kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch

    Ngày 28/02/2018

     Công văn số 120/TCDL-LH ngày 8/2/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch

     Xem tiếp...

     Thủ tục quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

     Ngày 07/02/2018

      Quyết định số 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

      Xem tiếp...

      Hướng dẫn khai báo C/O Form D điện tử

      Ngày 31/01/2018

       Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa của ASEAN

       Xem tiếp...