Tìm kiếm

config

Trình tự, thủ tục gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Ngày 15/05/2019

v     Thủ tục gặp người bị tạm giữ, tạm giam:

Xem tiếp...

Điều kiện kinh doanh thể thao chuyên nghiệp

Ngày 08/05/2019

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Xem tiếp...

Thủ tục khai lệ phí môn bài (sửa đổi)

Ngày 24/04/2019

Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Xem tiếp...

Hướng dẫn điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Ngày 17/04/2019

Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDD ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

Xem tiếp...

Thủ tục gia nhập dây họ, rút khỏi dây họ, chấm dứt hoạt động dây họ theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 10/04/2019

Theo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, việc gia nhập dây họ, rút khỏi dây họ, chấm dứt hoạt động dây họ được quy định như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn một số vướng mắc về chi phí quản lý và xây dựng công trình

Ngày 27/03/2019

Công văn số 541/BXD-KTXD ngày 22/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc giải thích một số nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng

Xem tiếp...