Tìm kiếm

config

Danh mục nhập khẩu miễn thuế TSCĐ phải đăng ký trước khi nhập lô hàng đầu tiên

HỎI:

Công ty tôi chuẩn bị nhập khẩu thiết bị để tạo TSCĐ thực hiện đầu tư dự án điện mặt trời thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa để tạo TSCĐ. Như vậy trước khi làm tờ khai hải quan đầu tiên Công ty tôi có phải nộp đăng ký danh mục miễn thuế không?

Xem tiếp...

Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp mang thai hộ?

HỎI:

Hai vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi và vợ tôi có đi khám thì bác sĩ nói vợ tôi bị vô sinh. Gia đình tôi có bàn bạc với nhau là muốn nhờ người khác mang thai hộ để vợ chồng tôi có được một đứa con.

Tôi muốn biết đứa trẻ được sinh ra trong trường hợp mang thai hộ là con của ai? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp này thế nào?

Xem tiếp...

Các điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

HỎI:

Vì lý do sức khỏe nên vợ tôi không thể thụ thai. Hai vợ chồng tôi thỏa thuận muốn nhờ người khác mang thai hộ.

Xin luật sư tư vấn giúp tôi, điều kiện để được mang thai hộ theo quy định của pháp luật hiện hành?

Xem tiếp...

Hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

HỎI:

Vợ chồng tôi vì không có khả năng sinh con nên muốn nhờ người mang thai hộ. Vậy tôi phải chuẩn bị những giấy tờ nào? Nộp ở đâu?

Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Xem tiếp...

Người lao động có được tự ý đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

HỎI:

Công ty tôi trốn đóng Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) đã 03 năm. Nay tôi muốn chốt sổ BHXH, Công ty nói tôi tự đóng BHXH phần gốc cho 03 năm đó, Công ty sẽ đóng phần lãi chậm đóng để chốt sổ BHXH. Tôi có tự đóng BHXH như Công ty nói được không?

Xem tiếp...

Cổ đông có quyền khởi kiện Chủ tịch Hội đồng quản trị?

HỎI:

Chúng tôi là một nhóm cổ đông của CTCP X, hiện đang có tổng sở hữu 5% số cổ phần phổ thông của công ty từ tháng 03/2018 đến nay. Sau khi trở thành cổ đông, chúng tôi có thực hiện rà soát, kiểm tra lại các hoạt động của công ty và phát hiện Chủ tịch HĐQT đã nhiều lần không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao trong giai đoạn 2016 - 2017. Vậy trong trường hợp này, nhóm có quyền khởi kiện Chủ tịch HĐQT hay không?

Xem tiếp...