Tìm kiếm

config

Người có thêm quốc tịch nước ngoài có phải xin giấy phép lao động?

HỎI:

Công ty chúng tôi có tuyển dụng nhân viên có 2 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ (do họ đi du học và đã nhập quốc tịch Mỹ sau đó về Việt Nam làm việc). Xin hỏi như vậy khi ký hợp đồng tuyển dụng dài hạn với cá nhân này Công ty có phải đăng ký với Sở Lao động không? Hay cơ quan nào nữa không? Có phải xin giấy phép lao động không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Xem tiếp...

Mức phạt khi phá hoại cây xanh đô thị?

HỎI:

Xin luật sư cho biết việc đóng biển quảng cáo vào thân cây, đặt bếp lò, hái hoa, bẻ cành...  các cây trồng ở vỉa hè hay nơi công cộng đều bị xử phạt, có đúng vậy không? Có quy định nào về việc này?

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí