Tìm kiếm

config

Công ty cổ phần phải thành lập Ban kiểm soát khi nào?

HỎI:

Xin luật sư tư vấn giúp tôi khi nào công ty cổ phần phải thành lập Ban kiểm soát?

ĐÁP:

Xem tiếp...

Thời gian làm việc tính trợ cấp thôi việc sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động

HỎI:

Khoảng tháng 8/2008, tôi có ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với Công ty A. Đến tháng 4/2009, tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 12/2016, tôi chấm dứt HĐLĐ với Công ty A vì lý do cá nhân.

Xem tiếp...

Người nước ngoài có được "phụ trách" công tác ATVSLĐ?

HỎI:

Người phụ trách an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của công ty là người nước ngoài có phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay không?

Xem tiếp...

Nhà đầu tư ở nước ngoài có bắt buộc mở tài khoản tại Việt Nam để thanh toán tiền chuyển nhượng vốn?

HỎI:

Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Sắp tới chủ đầu tư của công ty sẽ chuyển nhượng 1 phần vốn cho 2 nhà đầu tư ở nước ngoài (1 tổ chức và 1 cá nhân).

Xem tiếp...

Thành viên Hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông của công ty

HỎI:

Tôi muốn hỏi, thành viên Hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông của công ty hay không?

Xem tiếp...

Thay đổi dân tộc bị xác định sai trong Giấy đăng ký kết hôn

HỎI:

Tôi có quốc tịch Việt Nam, dân tộc Hán. Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi tự ý ghi dân tộc của mình là Kinh và Cơ quan đăng ký hộ tịch đã cấp giấy chứng nhận kết hôn trong đó ghi dân tộc của tôi là Kinh.

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí