Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Đất sử dụng đồng thời cho lĩnh vực có và không ưu đãi: xác định tiền thuê được miễn, giảm thế nào? - ngày 22/07/2016

Công văn số 3202/TCT-CS ngày 18/7/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất (2 trang)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định diện tích đất được miễn, giảm tiền thuê trong trường hợp doanh nghiệp thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư mà đất thuê được sử dụng đồng thời vào hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ưu đãi và không ưu đãi.

Xem tiếp...

Công tác phí khoán: nếu được tính vào chi phí hợp lý thì cũng được miễn thuế TNCN - ngày 11/07/2016

Công văn số 45539/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại tiết đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thì mức khoán công tác phí làm căn cứ miễn thuế TNCN được áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem tiếp...

Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng không - ngày 08/07/2016

Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (32 trang)

Theo Nghị định này, doanh nghiệp nếu kinh doanh vận tải hàng không phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định từ 300 tỷ - 1.300 tỷ đồng, tùy thuộc số lượng máy bay và tuyến khai thác nội địa hay quốc tế.

Xem tiếp...

Lùi hiệu lực áp dụng Bộ Luật hình sự và Bộ Luật TTHS 2016 - ngày 04/07/2016

Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 (2 trang)

Mặc lùi thời điểm hiệu lực nhưng các quy định có lợi cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 vẫn được áp dụng ngay từ ngày 1/7/2016.

Xem tiếp...

Bổ sung thủ tục đăng ký đại lý đổi và chi trả ngoại tệ - 01/07/2016

Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân (18 trang)

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến hồ sơ, thủ tục cấp phép, nguyên tắc hoạt động nhận và chi trả ngoại tệ; hồ sơ, thủ tục đăng ký làm đại lý đổi ngoại tệ quy định tại Thông tư 34/2015/TT-NHNN và Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN.

Xem tiếp...

Chi phí khuyến mại đã bỏ khống chế hạn mức kể từ 2015 - ngày 29/06/2016

Công văn số 43268/CT-HTr ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, trường hợp Nhà cung cấp bán hàng hóa, dịch vụ cho Chi nhánh Công ty nhưng lại xuất hóa đơn mang tên Công ty thì Nhà cung cấp và Công ty phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, đồng thời Nhà cung cấp lập lại hóa đơn khác giao cho Chi nhánh Công ty.

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí