Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Tiếp tục lùi thời điểm thực hiện quy định mới về thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngày 10/09/2018

Thông tư số 21/2018/TT-NHNN ngày 31/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

Xem tiếp...

Quy định khung về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày 07/09/2018

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Xem tiếp...

Lễ hội ngành nghề nếu tổ chức lần đầu phải đăng ký

Ngày 05/09/2018

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Xem tiếp...

Quy chế mới về thanh toán hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung

Ngày 31/08/2018

Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Xem tiếp...

Chính phủ yêu cầu sửa đổi nhiều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng

Ngày 29/08/2018

Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Xem tiếp...

Sửa đổi nhiều quy định quan trọng về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 27/08/2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Xem tiếp...