Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy chế mới về quản lý dự án đầu tư công của TP. HCM

Ngày 04/06/2018

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND TP. HCM ban hành Quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Quy định mới về chính sách khuyến nông

Ngày 01/06/2018

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn

Ngày 30/05/2018

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Xem tiếp...

Bộ thủ tục khám giám định thương tật (sửa đổi)

Ngày 28/05/2018

Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Xem tiếp...

Quy định mới về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 25/05/2018

Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xem tiếp...

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vật liệu nổ

Ngày 23/05/2018

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Xem tiếp...