Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hướng dẫn mới về lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giao thông PPP

Ngày 05/06/2019

Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT ngày 23/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Xem tiếp...

Điều kiện tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Ngày 31/05/2019

Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Xem tiếp...

Quy chế mới về cấp phép thành lập cơ sở đăng kiểm xe

Ngày 29/05/2019

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Xem tiếp...

Tăng mức phạt trong lĩnh vực du lịch

Ngày 27/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xem tiếp...

Từ 1/7/2019, lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động được tăng thêm 7,19%

Ngày 24/05/2019

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Xem tiếp...

Danh mục mới về thủ tục đầu tư và đăng kí kinh doanh được thực hiện qua bưu điện

Ngày 22/05/2019

Quyết định số 682/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Xem tiếp...