Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Lễ hội ngành nghề nếu tổ chức lần đầu phải đăng ký

Ngày 05/09/2018

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Xem tiếp...

Quy chế mới về thanh toán hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung

Ngày 31/08/2018

Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Xem tiếp...

Chính phủ yêu cầu sửa đổi nhiều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng

Ngày 29/08/2018

Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Xem tiếp...

Sửa đổi nhiều quy định quan trọng về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 27/08/2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Xem tiếp...

Bảng Hỏi - Đáp về những sửa đổi trong thủ tục và chính sách hải quan

Ngày 24/08/2018

Công văn số 4787/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC

Xem tiếp...

Gỡ bỏ yêu cầu thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Ngày 22/08/2018

Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Xem tiếp...