Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật hình sự 2015 (P.2)

Ngày 26/01/2018

Hoàn thiện chính sách xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Xem tiếp...

Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật hình sự 2015 (P.1)

Ngày 24/01/2018

Bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường

Xem tiếp...

Từ 1/1/2018, bổ sung đối tượng và tăng mức đóng BHXH bắt buộc

Ngày 22/01/2018

Thông báo số 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

Xem tiếp...

Nguyên tắc áp dụng BLHS mới có hiệu lực từ 1/1/2018

Ngày 19/01/2018

Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 9/1/2018 của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao về việc áp dụng Bộ Luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội

Xem tiếp...

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong 08 lĩnh vực

Ngày 17/01/2018

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Xem tiếp...

Thay mới Danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra An toàn thực phẩm trước khi thông quan

Ngày 15/01/2018

Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21/12/2017 của Bộ Công thương về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Xem tiếp...