Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy chế phối hợp cho vay có bảo lãnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 14/01/2019

Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định khung về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày 11/01/2019

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Xem tiếp...

Bổ sung quy chế kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại

Ngày 09/01/2019

Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Lộ trình bắt buộc tuân thủ Tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Ngày 07/01/2019

Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xem tiếp...

Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 2019

Ngày 04/01/2019

Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Xem tiếp...

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Ngày 02/01/2019

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Xem tiếp...