Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy chữa cháy

Ngày 18/05/2018

Nội dung về việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC được quy định tại Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA

Xem tiếp...

Điều kiện an toàn về Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Ngày 16/05/2018

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 79/2014/NĐ-CP phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.

Xem tiếp...

Quy định mới về đầu tư dự án PPP

Ngày 14/05/2018

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Xem tiếp...

Cắt giảm một số Thủ tục hành chính trong lĩnh vực khuyến mại và xuất nhập khẩu

Ngày 11/05/2018

Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018

Xem tiếp...

Quy chế hỗ trợ kinh phí khuyến công tại TP. HCM

Ngày 09/05/2018

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 của UBND TP. HCM về việc ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh"

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về xử phạt xây dựng trái phép

Ngày 07/05/2018

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xem tiếp...