Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Mức phạt mới trong lĩnh vực internet

Ngày 10/06/2020

Nghị định quy định mức phạt mới đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Xem tiếp...

Một số giải pháp của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 08/06/2020

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Ngày 05/06/2020

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của UBTV Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Xem tiếp...

Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp

Ngày 01/06/2020

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Xem tiếp...

Điều kiện cho phép đóng phí BHTN-BNN với mức thấp 0,3%

Ngày 29/05/2020

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Xem tiếp...

Bộ Tài chính lưu ý về các trường hợp ân hạn Thuế GTGT và Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Ngày 27/05/2020

Chính sách về ân hạn thuế được quy định cụ thể tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí