Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy chế mới về giám sát giao dịch mua bán chứng khoán

Ngày 01/11/2017

   Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Xem tiếp...

Giới thiệu điểm mới về đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 30/10/2017

Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu điểm mới tại thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế

Xem tiếp...

Định hướng hoàn thiện pháp luật về đầu tư công trình giao thông theo hình thức BOT

Ngày 27/10/2017

Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của UBTV Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT)

Xem tiếp...

Gói dịch vụ y tế cơ bản được thanh toán Bảo hiểm y tế

Ngày 25/10/2017

Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

Xem tiếp...

Kế hoạch kiểm soát hóa chất độc theo Công ước Stockholm đến 2025

Ngày 23/10/2017

Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Xem tiếp...

Mức nộp tiền bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân

Ngày 20/10/2017

Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Xem tiếp...