Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ngày 11/02/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Xem tiếp...

Hạn mức tăng ca 30 giờ/tháng vẫn còn áp dụng

Ngày 30/01/2019

Công văn số 337/LĐTBXH-PC ngày 15/1/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về làm thêm giờ tối đa trong tháng

Xem tiếp...

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Ngày 28/01/2019

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Xem tiếp...

Doanh nghiệp được tự quyết định mức chi cho hoạt động sáng kiến

Ngày 25/01/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/1/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Xem tiếp...

Định mức trang bị xe ô tô công từ 2019

Ngày 23/01/2019

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Xem tiếp...

Thay mới biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 21/01/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Xem tiếp...