Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Phải trả hết toàn bộ nợ thuế mới được ngừng bảo lãnh chung

Ngày 09/02/2018

Công văn số 562/TCHQ-TXNK ngày 29/1/2018 của Tổng cục Hải quan về thư bảo lãnh

Xem tiếp...

Quy định mới về kiểm tra và công bố An toàn thực phẩm

Ngày 07/02/2018

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Xem tiếp...

Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra hải quan

Ngày 05/02/2018

Quyết định số 235/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan

Xem tiếp...

Quy định mới về cho vay đặc biệt đối với ngân hàng đang bị kiểm soát

Ngày 02/02/2018

Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/1/2018 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặt biệt

Xem tiếp...

Quy định mới về xuất nhập khẩu qua biên giới (tiểu ngạch)

Ngày 31/01/2018

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Xem tiếp...

Từ 10/3/2018, khai thác khoáng sản phải bồi hoàn chi phí đánh giá tiềm năng

Ngày 29/01/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư

Xem tiếp...