Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Bổ sung một số quy định mới về thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất

Ngày 15/11/2017

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xem tiếp...

Quy định mới về chế độ ăn mặc và thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Ngày 13/11/2017

Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 6/11/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giam, tạm giữ

Xem tiếp...

Tăng mức phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Ngày 10/11/2017

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xem tiếp...

Chỉ số điều chỉnh giá xây dựng phải được quy định rõ trong hợp đồng

Ngày 08/11/2017

Công văn số 2534/BXD-KTXD ngày 27/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng

Xem tiếp...

09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phân bón

Ngày 06/11/2017

Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xem tiếp...

Quy trình xây dựng dữ liệu địa giới hành chính

Ngày 03/11/2017

Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Xem tiếp...