Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Nâng mức hạch toán tổng chi phí lãi vay có giao dịch liên kết lên 30%

Ngày 29/06/2020

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Xem tiếp...

Giải thích cách hiểu về tài khoản vốn của doanh nghiệp FDI

Ngày 22/06/2020

Công văn số 4361/NHNN-QLNH ngày 16/6/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải đáp câu hỏi của công dân

Xem tiếp...

Về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI

Ngày 19/06/2020

Công văn số 1758/HQHCM-GSQL ngày 15/6/2020 của Cục Hải quan TP. HCM về việc xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI

Xem tiếp...

Sửa đổi một số quy định về kho bãi có sự giám sát hải quan

Ngày 17/06/2020

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Xem tiếp...

Hải quan sẽ không xử phạt vi phạm liên quan đến mã số, mã vạch hàng xuất khẩu

Ngày 15/06/2020

Công văn số 3776/TCHQ-GSQL ngày 9/6/2020 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu

Xem tiếp...

Mức phạt mới trong lĩnh vực internet

Ngày 10/06/2020

Nghị định quy định mức phạt mới đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí