Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi quy định khung về hành nghề xây dựng

Ngày 20/07/2018

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Xem tiếp...

Quy định về vay nợ của chính quyền địa phương

Ngày 18/07/2018

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Xem tiếp...

Quy định mới về phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/07/2018

Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Xem tiếp...

Luật Cạnh tranh 2018 ấn định mức xử phạt cụ thể với hành vi phạm pháp luật cạnh tranh

Ngày 13/07/2018

Khác với Luật Cạnh tranh 2004, Luật Cạnh tranh 2018 quy định cụ thể về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Xem tiếp...

Chính sách khoan hồng đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật cạnh tranh

Ngày 11/07/2018

Điều 112 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về chính sách khoan hồng đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về pháp luật cạnh tranh nhằm tăng cường khả năng phát hiện điều tra các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hiện đang có xu hướng ngầm hóa

Xem tiếp...

Luật Cạnh tranh 2018 mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Ngày 09/07/2018

Qua hơn 10 năm áp dụng Luật Cạnh tranh 2004, những hạn chế trong việc xử lý toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh được bộc lộ. Để khắc phục tình trạng này, Luật Cạnh tranh 2018 đã có sự sửa đổi, bổ sung ngay trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem tiếp...