Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy trình kiểm toán tài chính - ngân hàng từ 2018

Ngày 29/11/2017

Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Kiểm Toán Nhà Nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng

Xem tiếp...

Giảm phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy từ 11/12/2017

Ngày 27/11/2017

Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/11/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Xem tiếp...

Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 24/11/2017

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần

Xem tiếp...

Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy

Ngày 22/11/2017

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Xem tiếp...

Sáp nhập doanh nghiệp, kê khai và quyết toán thuế như thế nào?

Ngày 20/11/2017

Công văn số 14881/BTC-CST ngày 3/11/2017 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

Xem tiếp...

Đề án đào tạo đặc thù dành cho ngành công nghệ thông tin

Ngày 17/11/2017

Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học

Xem tiếp...