Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Cắt giảm điều kiện kinh doanh đại lý ngoại tệ và đầu tư ra nước ngoài

Ngày 20/02/2019

Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xem tiếp...

Sửa đổi Quy chế cấp phép thành lập công ty tài chính

Ngày 18/02/2019

Thông tư số 01/2019/TT-NHNN ngày 1/2/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xem tiếp...

Ngôn ngữ, địa điểm trọng tài; cơ quan thi hành án thi hành phán quyết trọng tài và thỏa thuận trọng tài Thương mại

Ngày 15/02/2019

So với phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án, việc giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài thương mại có sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ trọng tài và địa điểm giải quyết tranh chấp trọng tài

Xem tiếp...

Trọng tài thương mại và các nguyên tắc, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Ngày 13/02/2019

Trong những năm gần đây, việc trao đổi, hợp tác trong kinh doanh ngày càng được mở rộng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, việc phát sinh tranh chấp từ các quan hệ này cũng ngày càng nhiều, đòi hỏi mỗi bên phải dự trù được những rủi ro có thể phát sinh để từ đó đảm bảo được tốt nhất quyền lợi cho mình

Xem tiếp...

Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ngày 11/02/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Xem tiếp...

Hạn mức tăng ca 30 giờ/tháng vẫn còn áp dụng

Ngày 30/01/2019

Công văn số 337/LĐTBXH-PC ngày 15/1/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về làm thêm giờ tối đa trong tháng

Xem tiếp...