Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Thay mới thủ tục đóng và hoàn trả tiền Bảo hiểm xã hội

Ngày 03/08/2018

Quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Xem tiếp...

Thuế suất chuyển nhượng vốn của cá nhân và doanh nghiệp đều 20%

Ngày 01/08/2018

Công văn số 53152/CT-TTHT ngày 31/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Xem tiếp...

Danh mục Thủ tục hành chính về viễn thông và Công nghệ thông tin được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4

Ngày 30/07/2018

Quyết định số 1238/QĐ-BTTTT ngày 25/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020

Xem tiếp...

Về chính sách quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh taxi

Ngày 27/07/2018

Công văn số 2778/TCT-CS ngày 13/7/2018 của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh taxi

Xem tiếp...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 25/07/2018

Quyết định số 1417/QĐ-NHNN ngày 9/7/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xem tiếp...

Quy định mới về vay vốn nước ngoài của nhà nước

Ngày 23/07/2018

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

Xem tiếp...