Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Luật Xây dựng 2020

Ngày 17/07/2020

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Xem tiếp...

Hóa đơn bán ra của ĐĐKD ngoài tỉnh không được đứng tên Công ty

Ngày 15/07/2020

Công văn số 2697/TCT-KK ngày 1/7/2020 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Xem tiếp...

Luật Doanh nghiệp 2020 (áp dụng từ 1/1/2021)

Ngày 13/07/2020

Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về việc ban hành Luật Doanh nghiệp

Xem tiếp...

Sửa đổi quy chế phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 10/07/2020

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xem tiếp...

Quy định mới về đăng ký xe

Ngày 08/07/2020

Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xem tiếp...

Tiêu chí nhận diện hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế TNDN

Ngày 06/07/2020

Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 3/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí