Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Rút yêu cầu khởi tố tại phiên tòa, vụ án cũng sẽ được đình chỉ

Ngày 03/12/2018

Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự

Xem tiếp...

Từ 1/12/2018, bắt đầu đóng BHXH cho người nước ngoài

Ngày 30/11/2018

Công văn số 2446/BHXH-QLT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về hướng dẫn tạm thời việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Xem tiếp...

Lỗ lũy kế hơn 50%, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị phong tỏa vốn

Ngày 28/11/2018

Thông tư số 27/2018/TT-NHNN ngày 22/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Xuất khẩu khoáng sản được miễn nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Ngày 26/11/2018

Công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Xem tiếp...

Sửa đổi thủ tục thành lập trường cao đẳng - dạy nghề

Ngày 23/11/2018

Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xem tiếp...

Miễn chứng nhận hợp quy hàng Công nghệ thông tin được miễn kiểm tra chất lượng

Ngày 21/11/2018

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông

Xem tiếp...