Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy định mới về thành lập Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại

Ngày 09/03/2018

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

Xem tiếp...

Cắt giảm hồ sơ - thủ tục trong lĩnh vực viễn thông, xuất bản và thông tin điện tử

Ngày 07/03/2018

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp...

Quy định mới về khiếu nại và khởi kiện trong lĩnh vực lao động

Ngày 05/03/2018

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Xem tiếp...

Quy định mới về bảo hộ quyền tác giả

Ngày 02/03/2018

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Xem tiếp...

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (mới)

Ngày 28/02/2018

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ về quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xem tiếp...

Cấm giải ngân khoản vay bằng tiền mặt cho pháp nhân

Ngày 26/02/2018

Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Xem tiếp...