Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy định mới về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất - ngày 27/06/2016

Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất (24 trang)

Theo Điều 8 Thông tư này, giấy tờ để xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp tùy từng trường hợp như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư - ngày 24/06/2016

Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (10 trang)

Một dự án có thể được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực ngành nghề hoặc theo địa bàn tùy điều kiện nào đáp ứng được.

Xem tiếp...

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mang tên Giám đốc có được chấp nhận? - ngày 10/06/2016

Công văn số 2543/TCT-KK ngày 8/6/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)

Thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân, phải đảm bảo thẻ đó được trích trừ tự động vào tài khoản của Công ty.

Xem tiếp...

Doanh nghiệp không thể yêu cầu cơ quan Thuế cung cấp thông tin của con nợ - ngày 08/06/2016

Công văn số 36596/CT-HTr ngày 1/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc cung cấp thông tin người nộp thuế (2 trang)

Doanh nghiệp không được phép yêu cầu cơ quan Thuế cho xem Báo cáo tài chính của đối tác hoặc con nợ.

Xem tiếp...

Miễn giảm thuế theo Hiệp định chỉ áp dụng với số thuế phát sinh trong vòng 3 năm - 02/06/2016

Công văn số 4540/CT-TTHT ngày 20/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2 trang)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 205/2013/TT-BTC, Việt Nam chỉ xem xét áp dụng chính sách miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với số thuế phát sinh trong thời hạn 3 năm tính đến ngày nộp đơn đề nghị miễn, giảm.

Xem tiếp...

Ghi sai đơn giá phải lập hóa đơn điều chỉnh - 30/05/2016

Công văn số 4649/CT-TTHT ngày 24/05/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (1 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp khi xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng trong khu phi thuế quan,

Xem tiếp...