Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Từ 1/9/2016, siết chặt điều kiện đối với Khu phi thuế quan

Ngày 12/09/2016

Công văn số 8451/TCHQ-GSQL ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy định về khu phi thuế quan

Xem tiếp...

Nguyên liệu NSXXK trước ngày 1/9/2016 nếu còn tồn kho sẽ được miễn thuế

Ngày 12/09/2016

Công văn số 1739/TXNK-QLN ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế 275 ngày

Xem tiếp...

Lưu ý về điều kiện kinh doanh vắc xin

Ngày 09/09/2016

Công văn số 16933/QLD-KD ngày 31/8/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BYT

Xem tiếp...

Vay vốn nước ngoài không bị khống chế mức trần lãi suất

Ngày 08/09/2016

Công văn số 56266/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Xem tiếp...

Biểu thuế nhập khẩu thông thường (áp dụng từ 1/9/2016)

Ngày 07/09/2016

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Xem tiếp...

Chi nhánh hạch toán độc lập không cần nộp giấy ủy quyền của Công ty mẹ khi hoàn thuế

Ngày 06/09/2016

Công văn số 56264/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về đối tượng áp dụng của Công văn số 18832/BTC-TCT

Xem tiếp...