Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Công ty chịu trách nhiệm khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho lao động tại Chi nhánh

Ngày 16/09/2016

Công văn số 4100/TCT-CS ngày 9/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với Chi nhánh

Xem tiếp...

Giữ nguyên tên và ngành nghề khi đổi chủ sở hữu Công ty, vẫn phải thông báo thay đổi đăng ký thuế

Ngày 14/09/2016

Công văn số 4066/TCT-CS ngày 7/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Xem tiếp...

Nhà đất bán đấu giá để thi hành án có phải nộp thuế TNCN?

Ngày 14/09/2016

Công văn số 4070/TCT-TNCN ngày 7/9/2016 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án (3 trang)

Xem tiếp...

Người nước ngoài quay lại Việt Nam làm việc, khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Ngày 14/09/2016

Công văn số 4076/TCT-TNCN ngày 8/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN

Xem tiếp...

Từ 1/9/2016, siết chặt điều kiện đối với Khu phi thuế quan

Ngày 12/09/2016

Công văn số 8451/TCHQ-GSQL ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy định về khu phi thuế quan

Xem tiếp...

Nguyên liệu NSXXK trước ngày 1/9/2016 nếu còn tồn kho sẽ được miễn thuế

Ngày 12/09/2016

Công văn số 1739/TXNK-QLN ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế 275 ngày

Xem tiếp...