Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Từ 2017, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 3.750.000 đồng/tháng

Ngày 18/11/2016

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem tiếp...

Đầu tư mua sắm, nâng cấp máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?

Ngày 16/11/2016

Công văn số 5084/TCT-CS ngày 3/11/2016 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng

Xem tiếp...

Năm 2017, phí công đoàn vẫn giữ mức 2% quỹ lương đóng BHXH

Ngày 14/11/2016

Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017

Xem tiếp...

Đoàn phí công đoàn vẫn phải tính thuế TNCN

Ngày 11/11/2016

Công văn số 66085/CT-HTr ngày 27/10/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Xem tiếp...

Từ 1/9/2016, một số loại hàng đặt gia công ở nước ngoài không còn được miễn thuế xuất khẩu

Ngày 10/11/2016

Công văn số 10346/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2016 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Xem tiếp...

Gỡ bỏ yêu cầu chứng từ thanh toán phải phù hợp với tài khoản ngân hàng đã đăng ký

Ngày 07/11/2016

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Xem tiếp...