Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Bãi bỏ một số quy định về xăng dầu, ô tô, khoáng sản, thiết bị điện

Ngày 13/12/2017

Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 8/12/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xem tiếp...

Hóa đơn có giá trị pháp lý như thế nào?

Ngày 11/12/2017

Công văn số 10702/CT-TTHT ngày 27/10/2017 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn

Xem tiếp...

Bổ sung 6 nước được thí điểm cấp thị thực điện tử

Ngày 08/12/2017

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc bổ sung Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

Xem tiếp...

Ngưng áp dụng quy định ghi hết họ tên hộ gia đình trong sổ hồng

Ngày 06/12/2017

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 4/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Xem tiếp...

Kế hoạch thưởng tết 2018 phải công khai trước 31/12/2017

Ngày 04/12/2017

Công văn số 30768/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/11/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018

Xem tiếp...

Định hướng sửa đổi chính sách Bảo hiểm y tế

Ngày 01/12/2017

Thông báo số 548/TB-VPCP ngày 27/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Xem tiếp...