Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hệ quả của việc mở thủ tục phá sản và các giai đoạn tố tụng trong thủ tục phá sản

Ngày 17/08/2018

Luật Phá sản 2014 quy định về các trường hợp phá sản của Doanh nghiệp và hệ quả pháp lý liên quan

Xem tiếp...

Thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản của tòa án nhân dân

Ngày 15/08/2018

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phá sản năm 2014 xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản tại Doanh nghiệp tại Tòa án gồm Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Xem tiếp...

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngày 13/08/2018

Luật Phá sản năm 2014 xác định: “doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là những doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”.

Xem tiếp...

Sẽ giảm dần và chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ

Ngày 10/08/2018

Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 2/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước về tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018

Xem tiếp...

Quy định mới về thiết lập website của trường đại học, cao đẳng

Ngày 08/08/2018

Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định về đảm bảo giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng

Ngày 06/08/2018

Thông tư số 16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...