Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Xét nghiệm COVID-19 theo diện bắt buộc sẽ được BHYT chi trả

Ngày 05/08/2020

Công văn số 4051/BYT-KHTC ngày 30/07/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Xem tiếp...

Hướng dẫn kê khai C/O Form EUR.1 hàng xuất khẩu vào EU

Ngày 03/08/2020

Công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Xem tiếp...

Chính sách hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ngày 31/07/2020

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Xem tiếp...

Về việc ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập vãng lai

Ngày 29/07/2020

Điều kiện cho phép người có thu nhập vãng lai ủy quyền quyết toán thuế

Xem tiếp...

Sửa đổi thủ tục đăng ký kinh doanh ngành dịch vụ lưu trữ

Ngày 27/07/2020

Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Xem tiếp...

Quy định mới về công trình kiến trúc và hành nghề kiến trúc sư

Ngày 20/07/2020

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí