Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi quy định về xử phạt hóa đơn

Ngày 16/12/2016

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Xem tiếp...

Danh mục mới về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 14/12/2016

Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Xem tiếp...

Quy định mới về quản lý chất lượng và bảo trì công trình

Ngày 12/12/2016

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Xem tiếp...

Tháng 7/2017, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng

Ngày 09/12/2016

Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Xem tiếp...

Khoản bồi thường chấm dứt HĐLĐ trước hạn không được miễn thuế TNCN

Ngày 07/12/2016

Công văn số 9322/CT-TTHT ngày 28/9/2016 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế TNCN đối với tiền bồi thường chấm dứt HĐLĐ trước hạn và tiền trợ cấp thôi việc vượt mức quy định

Xem tiếp...

Tăng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Ngày 05/12/2016

Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xem tiếp...