Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá

Ngày 05/09/2016

Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 1/9/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời (29 trang)

Xem tiếp...

Hải quan kiến nghị mỗi lô hàng khoáng sản đều phải lấy mẫu kiểm tra tại cửa khẩu xuất

Ngày 29/08/2016

Công văn số 8367/TCHQ-GSQL ngày 29/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản

Xem tiếp...

Hóa đơn in lệch dòng vẫn được chấp nhận

Ngày 26/08/2016

Công văn số 54141/CT-TTHT ngày 18/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Xem tiếp...

Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ hàng trong thời gian sửa nhà xưởng

Ngày 25/08/2016

Công văn số 8049/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc lưu giữ máy móc, thiết bị (1 trang)

Xem tiếp...

Không đủ điều kiện trích lập dự phòng, nợ khó đòi được xử lý như thế nào?

Ngày 24/08/2016

Công văn số 5989/CT-TTHT ngày 27/6/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Xem tiếp...

Nhà thầu không được hoàn thuế nếu do bên Việt Nam khai nộp thay

Ngày 23/08/2016

Công văn số 53095/CT-TTHT ngày 12/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải là cơ sở khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Xem tiếp...