Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy trình xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 07/11/2018

Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công thương quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Xem tiếp...

Tiêu chuẩn đánh giá thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Ngày 05/11/2018

Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Xem tiếp...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG

Ngày 31/10/2018

Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Xem tiếp...

Kinh doanh vận tải biển được miễn xin giấy phép

Ngày 29/10/2018

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Xem tiếp...

Loại hình nhập khẩu khác nhau phải mở riêng tờ khai

Ngày 26/10/2018

Công văn số 6235/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo hàng hóa

Xem tiếp...

Bổ sung chính sách ân hạn nợ vay cho lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 24/10/2018

Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xem tiếp...