Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Luật Cạnh tranh 2018 ấn định mức xử phạt cụ thể với hành vi phạm pháp luật cạnh tranh

Ngày 13/07/2018

Khác với Luật Cạnh tranh 2004, Luật Cạnh tranh 2018 quy định cụ thể về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Xem tiếp...

Chính sách khoan hồng đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật cạnh tranh

Ngày 11/07/2018

Điều 112 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về chính sách khoan hồng đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về pháp luật cạnh tranh nhằm tăng cường khả năng phát hiện điều tra các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hiện đang có xu hướng ngầm hóa

Xem tiếp...

Luật Cạnh tranh 2018 mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Ngày 09/07/2018

Qua hơn 10 năm áp dụng Luật Cạnh tranh 2004, những hạn chế trong việc xử lý toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh được bộc lộ. Để khắc phục tình trạng này, Luật Cạnh tranh 2018 đã có sự sửa đổi, bổ sung ngay trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Xem tiếp...

Vay lại vốn ODA: tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án

Ngày 06/07/2018

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Xem tiếp...

Quy trình mới về miễn, giảm và hoàn thuế đối với hàng xuất nhập khẩu

Ngày 04/07/2018

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xem tiếp...

Quy định mới về cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp

Ngày 02/07/2018

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Xem tiếp...