Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy định mới về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 31/12/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định về dịch vụ Internet Banking

Ngày 28/12/2018

Thông tư số 35/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Xem tiếp...

Những căn cứ xem xét kháng nghị vụ án hành chính, kinh doanh, lao động

Ngày 26/12/2018

Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 1/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Xem tiếp...

Tiêu hủy phế phẩm, Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện thủ tục gì?

Ngày 24/12/2018

Công văn số 3868/GSQL-GQ2 ngày 28/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc tiêu hủy hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất

Xem tiếp...

Quy chế mới về mua lại và hoán đổi trái phiếu Chính phủ

Ngày 21/12/2018

Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

Xem tiếp...

Hướng dẫn xác định vốn nhà nước tại ngân hàng cổ phần hóa

Ngày 19/12/2018

Thông tư số 30/2018/TT-NHNN ngày 12/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

Xem tiếp...