Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Thủ tục đề nghị giảm mức đóng bảo hiểm Tai nạn lao động

Ngày 26/08/2020

Quyết định số 694/QĐ-LĐTBXH ngày 15/6/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem tiếp...

Có được thành lập công ty FDI trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, công trình?

Ngày 24/08/2020

Công văn số 3310/BKHĐT-ĐTNN ngày 20/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem tiếp...

Nâng hạn mức cho vay bằng nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng

Ngày 21/08/2020

Thông tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Thay mới Danh mục thuốc đấu thầu tập trung

Ngày 19/08/2020

Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Xem tiếp...

Không bắt buộc bổ nhiệm "Giám đốc quản lý" cho từng dự án

Ngày 12/08/2020

Công văn số 3723/BXD-HĐXD ngày 3/8/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp...

Chủ đầu tư được tự quyết định việc thiết kế gian hàng

Ngày 10/08/2020

Công văn số 3561/BXD-HĐXD ngày 24/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến hướng dẫn thiết kế các "gian hàng" thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí