Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Giải thích một số quy định về hóa chất

Ngày 27/12/2017

Công văn số 1372/HC-VP ngày 8/12/2017 của Bộ Công thương về việc trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

Xem tiếp...

Một số sửa đổi quan trọng về hoàn thuế Gía trị gia tăng và hạch toán chi phí bảo hiểm

Ngày 25/12/2017

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Xem tiếp...

Quy định mới về bảo vệ công trình hàng hải

Ngày 22/12/2017

Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ về quy định bảo vệ công trình hàng hải

Xem tiếp...

Tăng mức phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày 20/12/2017

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Xem tiếp...

Tháng 7/2018, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.390.000 đồng/tháng

Ngày 18/12/2017

Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Xem tiếp...

Bị cháy hết các liên hóa đơn, cần phải làm gì?

Ngày 15/12/2017

Công văn số 5659/TCT-CS ngày 8/12/2017 của Tổng cục Thuế về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xem tiếp...