Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Trễ hạn nộp Mẫu 06/GTGT phải tính thuế trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng

Ngày 30/12/2016

Công văn số 77583/CT-TTHT ngày 19/12/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Ngày 28/12/2016

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Xem tiếp...

Luật đấu giá tài sản

Ngày 26/12/2016

Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội về đấu giá tài sản

Xem tiếp...

Sử dụng hóa đơn đang bị cưỡng chế sẽ bị xem là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ngày 23/12/2016

Công văn số 17615/BTC-TCT ngày 12/12/2016 của Bộ Tài chính về việc xử lý hóa đơn bị thu hồi do cưỡng chế nợ thuế

Xem tiếp...

Cá nhân chuyển nhượng tên miền có phải nộp thuế?

Ngày 21/12/2016

Công văn số 5769/TCT-TNCN ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet

Xem tiếp...

Tài sản góp vốn được miễn lập hóa đơn

Ngày 19/12/2016

Công văn số 5586/TCT-CS ngày 2/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản góp vốn

Xem tiếp...