Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Một thành viên trong liên danh nhà thầu vi phạm hợp đồng, xử lý thế nào?

Ngày 29/03/2017

Công văn số 541/BXD-KTXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Xem tiếp...

Dịch vụ cung cấp ở nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam: thuế nhà thầu phải bao gồm thuế Giá trị gia tăng

Ngày 27/03/2017

Công văn số 11324/CT-TTHT ngày 22/3/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế nhà thầu đối với mua hàng hóa nước ngoài về Việt Nam

Xem tiếp...

Nhận chuyển nhượng dự án có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất?

Ngày 24/03/2017

Công văn số 840/TCT-CS ngày 14/3/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

Xem tiếp...

Từ 2017, Giấy chứng nhận nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội phải sử dụng mẫu mới

Ngày 22/03/2017

Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 21/11/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Xem tiếp...

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Ngày 20/03/2017

Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Xem tiếp...

Chuyển đổi Công ty TNHH 1 TV thành Công ty 2 TV trở lên không được hoàn thuế

Ngày 17/03/2017

Công văn số 9595/CT-TTHT ngày 13/3/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT khi thay đổi loại hình doanh nghiệp

Xem tiếp...