Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN), áp dụng từ 1/9/2016

Ngày 03/10/2016

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Quyết định này ban hành Biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng với các mặt hàng nhập khẩu không thuộc diện được hưởng thuế suất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt.

Xem tiếp...

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán BHYT

Ngày 03/10/2016

Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư này quy định danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được thanh toán BHYT và danh mục một số dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể về điều kiện, tỷ lệ hoặc mức giá thanh toán.

Hiện có 16 dịch vụ kỹ thuật y tế chưa được BHYT thanh toán viện phí.

Xem tiếp...

Quyết định xử phạt thuế chỉ được khiếu nại trong vòng 90 ngày

Ngày 03/10/2016

Công văn số 4264/TCT-CS ngày 16/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp có căn cứ cho rằng quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế là chưa phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp thì có quyền khiếu nại.

Xem tiếp...

Về điều kiện, thủ tục mở rộng kho ngoại quan

Ngày 29/09/2016

Công văn số 1225/GSQL-TH ngày 13/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục mở rộng kho ngoại quan

Xem tiếp...

Về việc hạch toán khoản lỗ chênh lệch tỷ giá

Ngày 28/09/2016

Công văn số 7183/CT-TTHT ngày 27/7/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí được trừ

Xem tiếp...

Chuyển đổi DNCX sang doanh nghiệp thường: thuế GTGT nộp cho hàng nhập khẩu tồn kho có được khấu trừ?

Ngày 28/09/2016

Công văn số 4210/TCT-KK ngày 15/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Xem tiếp...