Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 20/04/2018

Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Xem tiếp...

Tăng mức phạt trong sản xuất, kinh doanh phân bón

Ngày 18/04/2018

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Xem tiếp...

Tăng cường giám sát các giao dịch liên quan đến tiền ảo

Ngày 16/04/2018

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định khung về mua bán hàng hóa trên Sở Giao dịch

Ngày 13/04/2018

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Xem tiếp...

Danh mục mới về thực phẩm và bao bì thực phẩm do Bộ Y tế quản lý

Ngày 11/04/2018

Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 5/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Xem tiếp...

Bộ Thủ tục hành chính mới về công bố và kiểm tra An toàn thực phẩm

Ngày 09/04/2018

Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Xem tiếp...