Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Điều kiện và thủ tục tạm dừng đóng 22% BHXH tại TP. HCM

Ngày 25/03/2020

Công văn số 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Xem tiếp...

Sửa đổi thủ tục đăng ký vào Hệ thống đấu thấu qua mạng

Ngày 23/03/2020

Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài

Ngày 18/03/2020

Quy định của pháp luật về hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam

Xem tiếp...

Chính sách miễn giảm lãi suất và lùi thời hạn trả nợ cho khoản vay bị ảnh hưởng dịch

Ngày 16/03/2020

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ kháng hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Xem tiếp...

Sửa đổi phương thức kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Ngày 13/03/2020

Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/2/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

Xem tiếp...

Quy định mới về quản lý chất lượng đối với thương nhân kinh doanh khí

Ngày 11/03/2020

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

Xem tiếp...