Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

10 Biểu thuế FTA mới áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2022

Ngày 12/01/2018

Công văn số 05/TXNK-PL ngày 2/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Xem tiếp...

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ logistics

Ngày 10/01/2018

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Xem tiếp...

Quy chế mới về bán khoản nợ cho thuê tài chính

Ngày 08/01/2018

Thông tư số 20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính

Xem tiếp...

Điều chỉnh mã HS 20 nhóm hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương

Ngày 04/01/2018

Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Xem tiếp...

Sửa đổi Quy chế giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ngày 02/01/2018

Quyết định số 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Xem tiếp...

Đến năm 2020, sẽ dạy ngoại ngữ từ bậc mầm non

Ngày 29/12/2017

Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025

Xem tiếp...