Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hợp đồng giữa công ty và người đại diện cổ đông có cần HĐQT chấp thuận?

Ngày 10/06/2019

Công văn số 3397/BKHĐT-QLKTTW ngày 23/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014

Xem tiếp...

Nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây lắp theo đơn giá cố định

Ngày 07/06/2019

Công văn số 3741/BKHĐT-QLĐT ngày 5/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giao thông PPP

Ngày 05/06/2019

Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT ngày 23/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Xem tiếp...

Điều kiện tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Ngày 31/05/2019

Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Xem tiếp...

Quy chế mới về cấp phép thành lập cơ sở đăng kiểm xe

Ngày 29/05/2019

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Xem tiếp...

Tăng mức phạt trong lĩnh vực du lịch

Ngày 27/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xem tiếp...