Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Bên nước ngoài có thể đặt cọc mua cổ phần nhà nước bằng ngoại tệ

Ngày 05/04/2019

Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Xem tiếp...

Giải thích một số vướng mắc về chi phí quản lý và xây dựng công trình

Ngày 01/04/2019

Công văn số 541/BXD-KTXD ngày 22/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc giải thích một số nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng

Xem tiếp...

Về nghĩa vụ đăng ký MST và khai nộp thuế cho Văn phòng đại diện

Ngày 29/03/2019

Công văn số 10419/CT-TTHT ngày 20/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai thuế đối với văn phòng đại diện

Xem tiếp...

Về các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 3/2019

Ngày 27/03/2019

Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019

Xem tiếp...

Bổ sung ngành nghề được phép thuê hoặc cho thuê lao động

Ngày 25/03/2019

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Xem tiếp...

(Dự thảo) Thông tư hướng dẫn hóa đơn điện tử

Ngày 22/03/2019

Dự thảo số XX/2019/TT-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Xem tiếp...