Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Về chính sách quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh taxi

Ngày 27/07/2018

Công văn số 2778/TCT-CS ngày 13/7/2018 của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh taxi

Xem tiếp...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 25/07/2018

Quyết định số 1417/QĐ-NHNN ngày 9/7/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xem tiếp...

Quy định mới về vay vốn nước ngoài của nhà nước

Ngày 23/07/2018

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định khung về hành nghề xây dựng

Ngày 20/07/2018

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Xem tiếp...

Quy định về vay nợ của chính quyền địa phương

Ngày 18/07/2018

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Xem tiếp...

Quy định mới về phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/07/2018

Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Xem tiếp...