Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi điều kiện hoạt động đại lý hải quan

Ngày 02/05/2019

Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Xem tiếp...

Tiêu chí mới về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Ngày 26/04/2019

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Xem tiếp...

Hợp đồng mua bán đất vô hiệu, sổ đỏ có bị hủy?

Ngày 24/04/2019

Công văn số 79/TANDTC-PC ngày 12/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/TANDTC-PC

Xem tiếp...

Miễn thuế BVMT đối với than cốc và dầu tái sinh

Ngày 22/04/2019

Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019

Xem tiếp...

Quy định mới về giải quyết tố cáo

Ngày 17/04/2019

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo

Xem tiếp...

Trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên trong họ

Ngày 12/04/2019

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể và chi tiết về trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên trong họ

Xem tiếp...