Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa

Ngày 01/10/2018

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Xem tiếp...

Quy định mới về thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 28/09/2018

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Xem tiếp...

Điều kiện thành lập tổ chức văn hóa nước ngoài tại Việt Nam từ 5/11/2018

Ngày 26/09/2018

Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Xem tiếp...

Quy định mới về thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn

Ngày 24/09/2018

Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Xem tiếp...

Quy chế tổ chức lại và thu hồi giấy phép hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 21/09/2018

Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định khung về dự án đầu tư công

Ngày 19/09/2018

Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Xem tiếp...