Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Cách xác định doanh thu dưới 200 tỷ để được giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Ngày 30/09/2020

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Xem tiếp...

Biểu mẫu và hướng dẫn mời thầu dự án PPP hoặc dự án có sử dụng đất

Ngày 28/09/2020

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Xem tiếp...

Thủ tục mới về giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 21/09/2020

Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16/9/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Xem tiếp...

Các văn bản có liên quan đến condotel, officetel, shophouse và resort

Ngày 18/09/2020

Công văn số 4308/BXD-HĐXD ngày 3/9/2020 của Bộ Xây dựng về việc quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế

Xem tiếp...

Doanh nghiệp sản xuất ô tô được ân hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ngày 16/09/2020

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Xem tiếp...

Quy trình cấp CFS cho sản phẩm công nghệ thông tin xuất khẩu

Ngày 14/09/2020

Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT ngày 7/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí