Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Ngày 28/01/2019

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Xem tiếp...

Doanh nghiệp được tự quyết định mức chi cho hoạt động sáng kiến

Ngày 25/01/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/1/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Xem tiếp...

Định mức trang bị xe ô tô công từ 2019

Ngày 23/01/2019

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Xem tiếp...

Thay mới biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 21/01/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Xem tiếp...

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo Luật an ninh mạng 2018 và các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 18/01/2019

Thực tế hiện nay cho thấy, việc Internet phát triển với tốc độ nhanh chóng từng ngày, từng giờ đã khiến cho việc kiểm soát các luồng thông tin trở nên khó khăn. Hằng ngày, người dân được tiếp cận với hàng nghìn các thông tin khác nhau trong đó có cả những thông tin không chính xác, có tính chất gây hoang mang tâm lý cho số đông, thậm chí dễ dẫn đến tình trạng bị lôi kéo, kích động.

Xem tiếp...

Luật an ninh mạng năm 2018 và những nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh mạng

Ngày 16/01/2019

Ngày 01/01/2019, Luật an ninh mạng năm 2018 chính thức có hiệu lực pháp luật. Luật an ninh mạng 2018 được xem là văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay quy định cụ thể, chi tiết về quản lý, sử dụng Internet

Xem tiếp...