Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hướng dẫn mới về xử phạt xây dựng trái phép

Ngày 07/05/2018

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xem tiếp...

Cấm kinh doanh trò chơi điện tử chưa được thẩm định nội dung

Ngày 04/05/2018

Công văn số 575/PTTH&TTĐT ngày 24/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng

Xem tiếp...

Hạn mức vay vốn nước ngoài năm 2018

Ngày 02/05/2018

Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

Xem tiếp...

Cảnh báo 2 lỗ hổng bảo mật của Hệ quản trị Drupal

Ngày 27/04/2018

Công văn số 109/VNCERT-KTHTGS ngày 23/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Xem tiếp...

Quy định về kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 25/04/2018

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

Xem tiếp...

Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh lữ hành kể từ 14/5/2018

Ngày 23/04/2018

Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh Dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh Dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem tiếp...