Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sẽ giảm dần và chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ

Ngày 10/08/2018

Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 2/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước về tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018

Xem tiếp...

Quy định mới về thiết lập website của trường đại học, cao đẳng

Ngày 08/08/2018

Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định về đảm bảo giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng

Ngày 06/08/2018

Thông tư số 16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Thay mới thủ tục đóng và hoàn trả tiền Bảo hiểm xã hội

Ngày 03/08/2018

Quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Xem tiếp...

Thuế suất chuyển nhượng vốn của cá nhân và doanh nghiệp đều 20%

Ngày 01/08/2018

Công văn số 53152/CT-TTHT ngày 31/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Xem tiếp...

Danh mục Thủ tục hành chính về viễn thông và Công nghệ thông tin được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4

Ngày 30/07/2018

Quyết định số 1238/QĐ-BTTTT ngày 25/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020

Xem tiếp...