Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Bảng Hỏi - Đáp về những sửa đổi trong thủ tục và chính sách hải quan

Ngày 24/08/2018

Công văn số 4787/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC

Xem tiếp...

Gỡ bỏ yêu cầu thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Ngày 22/08/2018

Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Xem tiếp...

Bãi bỏ một số điều kiện cấp phép trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 20/08/2018

Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày 14/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Hệ quả của việc mở thủ tục phá sản và các giai đoạn tố tụng trong thủ tục phá sản

Ngày 17/08/2018

Luật Phá sản 2014 quy định về các trường hợp phá sản của Doanh nghiệp và hệ quả pháp lý liên quan

Xem tiếp...

Thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản của tòa án nhân dân

Ngày 15/08/2018

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phá sản năm 2014 xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản tại Doanh nghiệp tại Tòa án gồm Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Xem tiếp...

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngày 13/08/2018

Luật Phá sản năm 2014 xác định: “doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là những doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”.

Xem tiếp...