Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử loại mới

Ngày 11/10/2019

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

Xem tiếp...

Bác kiến nghị giảm thuế xuất khẩu thanh đồng xuống dưới 5%

Ngày 09/10/2019

Công văn số 11848/BTC-CST ngày 4/10/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái

Xem tiếp...

Ngân hàng giữ quyền quy định hồ sơ chứng từ khi thanh toán ngoại tệ

Ngày 07/10/2019

Công văn số 7490/NHNN-QLNH ngày 24/9/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc thanh toán hợp đồng xuất nhập khẩu

Xem tiếp...

Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông

Ngày 02/10/2019

Quy định về trình tự cấp hộ chiếu phổ thông

Xem tiếp...

Điều kiện chuyển đổi thành trường học 100% vốn nước ngoài

Ngày 25/09/2019

Công văn số 6187/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều kiện chuyển đổi trường phổ thông, cao đẳng 100% vốn Việt Nam thành 100% vốn nước ngoài

Xem tiếp...

Xác định "vốn đầu tư" và "vốn huy động" của dự án như thế nào?

Ngày 23/09/2019

Công văn số 6524/BKHĐT-QLKKT ngày 10/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký điều chỉnh tổng vốn đầu tư hàng năm

Xem tiếp...