Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Những khuyến cáo khi tham gia mạng lưới P2P Lending

Ngày 15/07/2019

Công văn số 5228/NHNN-CSTT ngày 8/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay ngang hàng

Xem tiếp...

Sẽ xử lý nghiêm người Việt Nam đứng tên mua nhà hộ người nước ngoài

Ngày 12/07/2019

Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Xem tiếp...

Danh mục sản phẩm CNTT phải chứng nhận và công bố hợp quy (mới)

Ngày 10/07/2019

Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 9/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp...

Kê khai hóa đơn bị thu hồi và bị hủy như thế nào?

Ngày 08/07/2019

Công văn số 43472/CT-TTHT ngày 7/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hủy hóa đơn điện tử

Xem tiếp...

Biểu thuế để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (2019 - 2022)

Ngày 01/07/2019

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022

Xem tiếp...

Quy định mới về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 28/06/2019

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem tiếp...