Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hồ sơ xác nhận người nước ngoài được miễn Giấy phép lao động bao gồm những gì?

Ngày 14/08/2019

Quy định của pháp luật về hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xem tiếp...

10 thủ tục mới về đại lý hải quan

Ngày 12/08/2019

Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 5/8/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Xem tiếp...

Thủ tục bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu

Ngày 09/08/2019

Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ

Xem tiếp...

Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm thuế

Ngày 06/08/2019

Quy định của pháp luật hiện hành về Xử phạt vi phạm thuế

Xem tiếp...

Quy định mới về mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Ngày 05/08/2019

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Xem tiếp...

Có giới hạn số lượng người phụ thuộc?

Ngày 02/08/2019

Công văn số 2071/CT-TTHT ngày 11/3/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc giảm trừ gia cảnh

Xem tiếp...