Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy tắc cấp C/O Form AHK

Ngày 13/11/2019

Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 8/11/2019 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - HongKong, Trung Quốc

Xem tiếp...

(Dự thảo) Quy định khung về đầu tư công

Ngày 11/11/2019

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Xem tiếp...

(Dự thảo) Biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân phạm tội hình sự

Ngày 08/11/2019

Dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Xem tiếp...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Ngày 06/11/2019

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 1/11/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

Xem tiếp...

Hướng dẫn xét xử tội khủng bố và tài trợ khủng bố

Ngày 04/11/2019

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự

Xem tiếp...

Hướng dẫn các tình tiết định tội xâm hại tình dục

Ngày 01/11/2019

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 1/10/2019 của Hội đồng thẩm phán về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ Luật hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Xem tiếp...