Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vật liệu nổ

Ngày 23/05/2018

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Xem tiếp...

Từ 1/7/2018, áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng

Ngày 21/05/2018

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem tiếp...

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy chữa cháy

Ngày 18/05/2018

Nội dung về việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC được quy định tại Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA

Xem tiếp...

Điều kiện an toàn về Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Ngày 16/05/2018

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 79/2014/NĐ-CP phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.

Xem tiếp...

Quy định mới về đầu tư dự án PPP

Ngày 14/05/2018

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Xem tiếp...

Cắt giảm một số Thủ tục hành chính trong lĩnh vực khuyến mại và xuất nhập khẩu

Ngày 11/05/2018

Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018

Xem tiếp...