Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Một số giải đáp về cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính

Ngày 30/10/2020

Công văn số 4688/VKSTC-V14 ngày 9/10/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xem tiếp...

Cấp Giấy phép lao động qua mạng vẫn phải trình bản gốc hộ chiếu

Ngày 28/10/2020

Công văn số 29973/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 13/10/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc cấp giấy phép lao động

Xem tiếp...

Mức phạt mới trong lĩnh vực hải quan

Ngày 26/10/2020

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xem tiếp...

Thủ tục cấp giấy phép FLEGT đối với gỗ xuất khẩu sang EU

Ngày 23/10/2020

Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem tiếp...

Người lao động có thể nộp đơn xin bảo hộ việc làm sau khi tố chủ

Ngày 21/10/2020

Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Xem tiếp...

Bắt buộc khai trình lao động, tham gia BHXH, đăng ký hóa đơn ngay khi thành lập doanh nghiệp

Ngày 19/10/2020

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí