Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Chủ đầu tư được tự quyết định việc thiết kế gian hàng

Ngày 10/08/2020

Công văn số 3561/BXD-HĐXD ngày 24/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến hướng dẫn thiết kế các "gian hàng" thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ

Xem tiếp...

Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ dành cho Công ty niêm yết và có vốn Nhà nước

Ngày 07/08/2020

Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh

Xem tiếp...

Xét nghiệm COVID-19 theo diện bắt buộc sẽ được BHYT chi trả

Ngày 05/08/2020

Công văn số 4051/BYT-KHTC ngày 30/07/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Xem tiếp...

Hướng dẫn kê khai C/O Form EUR.1 hàng xuất khẩu vào EU

Ngày 03/08/2020

Công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Xem tiếp...

Chính sách hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ngày 31/07/2020

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Xem tiếp...

Về việc ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập vãng lai

Ngày 29/07/2020

Điều kiện cho phép người có thu nhập vãng lai ủy quyền quyết toán thuế

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí