Khách hàng - Niềm tự hào của chúng tôi

Trong hơn 14 năm hoạt động, với hơn 1.000 khách hàng bao gồm các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ pháp lý của Lê Nguyễn. Hàng năm, chúng tôi thực hiện trung bình hơn 300 vụ việc liên quan đến các dịch vụ tranh tụng và tư vấn pháp lý.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí