Tìm kiếm

config

Thủ tục xin phép nhập khẩu máy móc đã sử dụng quá hạn tuổi

Ngày 12/06/2019

Quyết định số 1337/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục mới được quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, gồm:

1. Cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác

2. Chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng quá hạn tuổi quy định nhưng công suất hoặc hiệu suất còn lại vẫn đạt từ 85% trở lên và mức tiêu hao năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế thì nộp hồ sơ về Bộ Khoa học & Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

Thủ tục xin phép nhập khẩu máy móc đã sử dụng quá hạn tuổi

Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (theo Mẫu số 01 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp;

+ Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019./.