Tìm kiếm

config

Điều kiện kinh doanh mới đối với doanh nghiệp kiểm định xe ô tô

Ngày 10/10/2018

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Tương tự quy định cũ, Nghị định này cũng chỉ cho phép doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

Ngoài ra, theo quy định mới, doanh nghiệp kinh doanh kiểm định xe ô tô phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô.

Điều kiện kinh doanh mới đối với doanh nghiệp kiểm định xe ô tô

Tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính được hiểu như sau:

+ Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý;

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% tại doanh nghiệp kiểm định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016./.