Tìm kiếm

config

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm dinh dưỡng tại Hà Nội

Ngày 03/10/2018

Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Các TTHC được hướng dẫn tại Quyết định này gồm:

1. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

2. Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

3. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm dinh dưỡng tại Hà Nội

Theo đó, tại Hà Nội, hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm dinh dưỡng (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước) có thể nộp trực tuyến, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

Thời gian giải quyết thủ tục là 7 ngày.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính từ số 01 đến số 03, từ số 10 đến số 17 phần V lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 07/10/2016./.