Tìm kiếm

config

Hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có bị cáo, bị hại dưới 18 tuổi

Ngày 26/09/2018

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự xét xử vụ án hình sự có bị cáo dưới 18 tuổi hoặc bị hại dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh.

Theo đó, về nguyên tắc, những vụ án có bị cáo dưới 18 tuổi hoặc bị hại dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý phải do Tòa gia đình xét xử. Riêng Tòa án chưa tổ chức Tòa gia đình thì phải giao Thẩm phán chuyên trách thực hiện.

Hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có bị cáo bị hại dưới 18 tuổi

Phòng xử án phải được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi. Thẩm phán chỉ mặc trang phục làm việc hành chính của Tòa, không mặc áo choàng.

Đặc biệt, phải xét xử kín đối với những vụ án có người bị hại dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán và không xử lưu động những vụ án có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018./.