Tìm kiếm

config

Người có thêm quốc tịch nước ngoài có phải xin giấy phép lao động?

HỎI:

Công ty chúng tôi có tuyển dụng nhân viên có 2 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ (do họ đi du học và đã nhập quốc tịch Mỹ sau đó về Việt Nam làm việc). Xin hỏi như vậy khi ký hợp đồng tuyển dụng dài hạn với cá nhân này Công ty có phải đăng ký với Sở Lao động không? Hay cơ quan nào nữa không? Có phải xin giấy phép lao động không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

ĐÁP:

Theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 169 của Bộp luật Lao động năm 2012, điều kiện của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải "Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này"

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Luật số 47/2014/QH13 của Quốc hội ngày 16/6/2014 về luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì "người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam"

Theo đó, nếu nhân viên của Công ty nhập cảnh cư trú và làm việc tại Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì được xác định là công dân Việt Nam và không thuộc đối tượng phải xin giấy phép lao động. Ngược lại, nếu nhân viên của Công ty nhập cảnh bằng hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài và không thuộc trường hợp được quy định tại Điều 172 Bộ luật lao động năm 2012 thì phải xin giấy phép lao động.

Thủ tục xin cấp phép lao động cho nước ngoài, phải xin giấy phép lao động được quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

Nguồn: Luatvietnam.net

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí