Tìm kiếm

config

Đóng BHXH 03 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

HỎI:

Tôi đã tham gia BHXH được hơn 2 năm. Hiện tôi đang có thai được hơn 03 tháng nhưng do sức khỏe yếu, bác sĩ có chỉ định hạn chế đi lại và làm việc. Do vậy, tôi muốn xin nghỉ làm ở công ty để dưỡng thai.

Trường hợp của tôi khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản hay không?

ĐÁP:

Theo Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Lao động nữ mang thai;

b. Lao động nữ sinh con;

c. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biên pháp triệt sản;

e. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

80.1

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Do bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 2 năm mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền nên sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí