Tìm kiếm

config

Sử dụng dưới 10 lao động được miễn đăng ký thang bảng lương

HỎI:

Công ty tôi là công ty cổ phần mới thành lập vào tháng 03/2019. Hiện Công ty có ký hợp đồng thời vụ với 02 nhân viên. Nhưng vì Công ty đang rất khó khăn nên chưa thể tham gia bảo hiểm xã hội (“BHXH”) cho cả nhân viên và Tổng Giám đốc. Công ty muốn khoảng 2-3 tháng nữa khi kinh doanh tạm ổn thì sẽ đóng BHXH cho các trường hợp này.

Vậy cần làm đề nghị hay chuẩn bị hồ sơ như thế nào để cơ quan BHXH chấp thuận đề nghị trên? Số lao động của Công ty chưa đến 10 người thì có phải đăng ký thang bảng lương không?

ĐÁP:

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động (“NLĐ”) làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp (như Tổng Giám đốc, Giám đốc,… có hưởng tiền lương) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

41.1

Như vậy, trường hợp Công ty bạn giao kết lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên với 02 nhân viên và Tổng Giám đốc nếu có hưởng tiền lương thi 02 nhân viên này và Tổng Giám đốc thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21 và Điểm a Khoản 1 Điều 99 Luật BHXH năm 2014, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia và đóng BHXH cho NLĐ. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, Công ty bạn chưa đăng ký tham gia, đóng BHXH cho NLĐ là vi phạm quy định tại Điều 17 Luật BHXH năm 2014, thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014 là ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương quy định, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí