Tìm kiếm

config

Bị bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu sớm?

HỎI:

Đơn vị tôi có lao động nam sinh ngày 21/12/1969, có thời gian tham gia BHXH tính đến 31/3/2019 là 24 năm. Lao động nam này mắc bệnh ung thư giai đoạn trung gian và có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Tôi muốn hỏi lao động nam này có thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi không? Người lao động và người sử dụng lao động cần phải làm những thủ tục gì?

ĐÁP:

Do câu hỏi chưa đầy đủ thông tin nên căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Đơn vị của bạn cần đối chiếu với các quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Lao động đang tham gia BHXH có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau đây

- Nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi, có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, PCKV 0,7;

- Nam, nữ từ đủ 50 tuổi có 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc người lao động có 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: không quy định về tuổi đời.

34

2. Đối với người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, nam đủ 53 tuổi, nữ đủ 48 tuổi; năm 2019 nam đủ 54 tuổi, nữ đủ 49 tuổi; từ năm 2020 trở đi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi quy định;

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81%.

3. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hểm xã hội bắt buộc bao gồm

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với  trường hợp nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động  hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với  trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu do bị  nhiễm HIV/AIDS.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễnđể được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí