Tìm kiếm

config

Người lao động đang bị giam, có được xử lý kỷ luật “vắng mặt”?

HỎI:

Công ty tôi có nhân viên trộm cắp tài sản của công ty bị công an điều tra thông báo bằng văn bản kết luận là bị truy tố theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự và hiện bị tạm giữ. Trường hợp này, công ty xử lý kỷ luật thế nào?

ĐÁP:

Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

49

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

Do người lao động đang bị tạm giữ nên không thể có mặt và tự bào chữa trong phiên họp xét kỷ luật. Trường hợp người lao động được cho tại ngoại thì công ty có thể họp xét kỷ luật với sự tham gia của họ hoặc đã gửi thư mời nhưng người này không có mặt tham gia phiên họp xét kỷ luật. Trường hợp, người lao động bị kết án tù thì hợp đồng lao động giữa công ty với người đó mặc nhiên chấm dứt theo quy định tại Khoản 5 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí