Tìm kiếm

config

Điều chỉnh mức lương đóng BHXH phải nộp hồ sơ thông báo

HỎI:

Mức lương đóng bảo hiểm năm 2018 bên tôi là 4.300.000 đồng. Hiện khi nhận thông báo kết quả đóng bảo hiểm tháng 01 và tháng 02 năm 2019, phần quỹ tiền đã được tăng lên mức 4.472.600 đồng.

Vậy bên tôi có cần làm mẫu D02 báo thay đổi mức đóng bảo hiểm của những người đã được điều chỉnh trong tháng 01 và tháng 02 như trên thông báo kết quả không?

ĐÁP:

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP  của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN áp dụng từ ngày 01/01/2019 đối với Vùng I là: 4.180.000 đồng/tháng;

- Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn vị và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó đảm bảo mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất;

81.1

- Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP thì áp dụng mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Theo Thông báo số 5729/BHXH-TB của BHXH Thành phố Hà Nội thì đến ngày 31/01/2019, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định vào đối chiếu tháng 01/2019.

Như vậy, từ 01/01/2019 mức lương làm căn cứ để tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động đã qua học nghề thuộc doanh nghiệp vùng I thấp nhất là mức 4.472.600 đồng, khi có thay đổi về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đơn vị sử dụng lao động cần thực hiện hồ sơ điều chỉnh theo quy trình, quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí