Tìm kiếm

config

Làm việc 15 ngày/tháng có phải đóng bảo hiểm xã hội?

HỎI:

Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với công ty. Do tính chất công việc, nên tôi chỉ làm việc đủ số ngày trong vòng 6 tháng, các tháng còn lại tôi chỉ làm việc 15 ngày và nghỉ không lương 10 ngày mỗi tháng. Xin hỏi, tôi có đóng bảo hiểm xã hội hay không?

ĐÁP:

Điều 2 Khoản 1 Điểm a và Điểm b, Điều 2 Khoản 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có kỳ hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (Áp dụng từ ngày 01/01/2018);

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và các cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

35.1

Điều 85 Khoản 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

“3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Điều 86 Khoản 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động như sau:

“4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 của luật này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí