Tìm kiếm

config

Công ty đang nợ tiền BHXH có được chốt sổ cho người lao động?

HỎI:

Do làm ăn khó khăn, công ty tôi đang nợ tiền bảo hiểm xã hội từ năm 2018 đến nay. Trường hợp này, có thể làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động được không và thời hạn giải quyết chốt sổ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

ĐÁP:

Điều 46 Khoản 3 Điểm 3.2 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định như sau:

“3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN,BHTNLĐ, BNN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

81.1

Điều 2 Khoản 2 Điểm 2.12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định về việc ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ bảo hiểm như sau:

“2.12. Xác nhận sổ bảo hiểm xã hội: là ghi thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người tham gia.”

Khoản 4 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thời hạn xác nhận sổ BHXH như sau:

“4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, trường hợp công ty đang nợ tiền BHXH thì thực hiện thủ tục xác nhận sổ BHXH cho người lao động theo quy định nêu trên. Thời hạn xác nhận sổ BHXH là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí