Tìm kiếm

config

Được đăng ký kết hôn tại địa phương đi nghĩa vụ quân sự

HỎI

Tôi sinh ra tại Quảng Bình và đang làm nghĩa vụ quân sự tại đơn vụ đóng quân ở Phú Quốc. Đầu năm sau, tôi và bạn gái dự định đăng ký kết hôn. Tôi có thể đăng ký kết hôn tại Phú Quốc được không? Hồ sơ để làm thủ tục đăng ký kết hôn gồm những giấy tờ gì?

ĐÁP

Khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.”

Điều 16 Luật cư trú năm 2006 quy định:

Điều 16. Nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

1. Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

2. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này.”

33.1

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014, Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch thì hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;

- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên nam, nữ. Đối với bộ đội thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Thủ trưởng đơn vị nơi bộ đội đang công tác cấp.

Như vậy, bạn có thể đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đơn vị bạn đóng quân. Hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm tờ khai đăng ký kết hôn và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên nam nữ như quy định đã trích dẫn ở trên.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí