Tìm kiếm

config

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

HỎI:

Xin Luật sư hay cho biết hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm những loại nào? Việc ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thực hiện như thế nào?

ĐÁP:

v   Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia:

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật an ninh mạng 2018, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm các hệ thống sau:

-                 Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu;

-                 Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước;

-                 Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng;

-                 Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái;

-                 Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia;

-                 Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trung ương;

-                 Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí;

-                 Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia sẽ do Chính phủ chỉ đạo thực hiện và điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

v   Hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng:

Các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm các nội dung sau:

-                 Phát hiện, xác định sự cố an ninh mạng;

-                 Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ;

-                 Phong tỏa, giới hạn phạm vi xảy ra sự cố an ninh mạng, hạn chế thiệt hại do sự cố an ninh mạng gây ra;

-                 Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu;

-                 Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng;

-                 Triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng;

-                 Xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc;

-                 Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc ứng phó với các sự cố an ninh mạng cụ thể bao gồm:

v   Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai phương án ứng phó, khắc phục khi sự cố an ninh mạng xảy ra và kịp thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền.

v   Điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau:

-                 Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu; thông báo cho chủ quản hệ thống thông tin khi phát hiện có tấn công mạng, sự cố an ninh mạng;

-                 Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự;

-                 Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

v   Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu của lực lượng chủ trì điều phối./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí