Tìm kiếm

config

Hợp đồng tặng cho nhà đất phải công chứng

HỎI

Gia đình tôi có 04 anh, chị em đã có gia đình và đang ở riêng. Trước khi chết, bố mẹ tôi có làm thủ tục sang tên toàn bộ giấy tờ đất đai, nhà cửa đứng tên tôi nhưng không để lại di chúc. Hiện anh em ruột tôi đang yêu cầu phải chia đều số tài sản.

Tôi có toàn quyền sử dụng đất, sở hữu nhà mà bố mẹ tôi để lại hay không?

ĐÁP

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

- Hợp đồng thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

15.1- Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo ông phản ánh, lúc còn sống, bố, mẹ bạn có làm thủ tục sang tên toàn bộ giấy tờ đất đai, nhà cửa đứng tên ông, nhưng không nêu rõ bố mẹ bạn chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà cho ông theo hình thức nào, chuyển nhượng hay tặng cho? Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có được công chứng hoặc chứng thực không? Sau khi được bố mẹ chuyển nhượng hay tặng cho, bạn đã đăng ký biến động quyền sử dụng đất sang tên bạn chưa?

Nếu bố, mẹ bạn thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà cho bạn không đúng quy định về hình thức, nội dung, chủ thể, thì giao dịch đó vô hiệu. Do bố, mẹ bạn khi chết không để lại di chúc, nên các anh em ruột có quyền yêu cầu chia di sản theo pháp luật.

Nếu bố, mẹ bạn khi lập hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, sở hữu nhà cho bạn, có công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã; bạn đã đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai và đã đứng tên người sử dụng đất, sở hữu nhà trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì bạn có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà mà bố mẹ bạn đã chuyển quyền cho bạn theo hợp đồng.

Cho dù khi chết bố mẹ bạn không để lại di chúc, thì anh em của bạn cũng không thể yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật được, vì khi chết bố, mẹ bạn không còn tài sản để lại.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí