Tìm kiếm

config

Không được ủy quyền đăng ký kết hôn

HỎI:

Hai chúng tôi từ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuy nhiên do điều kiện công việc, chúng tôi không thể về quê đăng ký kết hôn. Tôi có thể ủy quyền cho cha mẹ đăng ký kết hôn không?

ĐÁP:

Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân được quy định tại Điều 39 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Quyền nhân thân được quy định trong Bộ Luật Dân sự là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khoản 1 điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch”.

Theo Điều 10 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP thì người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

128.1

Căn cứ quy định trên thì đăng ký kết hôn là một trong các trường hợp không được thực hiện ủy quyền. Như vậy, cha mẹ bạn không thể đăng ký kết hôn thay cho bạn được.

Thực tế hiện nay có việc tổ chức đám cưới trước, sau đó mới đăng ký kết hôn. Pháp luật không thừa nhận hôn nhân mà không có đăng ký kết hôn. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, các bên không cần phải làm thủ tục ly hôn, tài sản chung được giải quyết theo quy định của luật dân sự. Nếu có con chung thì việc giải quyết con chung sẽ theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễnkhông chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí