Tìm kiếm

config

Có được mở cửa sổ ra ngõ đi chung

HỎI:

Tôi có 01 căn nhà trong ngõ, nay muốn mở cửa sổ ra ngõ đi chung của các hộ ở phía sau nhà. Ngõ rộng khoảng 2m, nhà tôi nằm vuông góc với ngõ nên việc mở cửa sổ ở tầng 2 không nhìn trực diện sang cửa sổ của nhà nào trong ngõ. Vậy tôi có quyền mở cửa sổ ra ngõ không, căn cứ quy định nào?

ĐÁP:

Điều 178 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.”

Theo Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng, trong đó cấm xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sửu dụng chung.

Tại Mục 2.8.12, Phần II QCVN:01/2008/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, công trình không được vi phạm ranh giới, cụ thể:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh.

- Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lanh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

125.1

Về việc bạn hỏi, bạn có 01 căn nhà trong ngõ, nay bạn muốn mở cửa sổ ra ngõ đi chung của các hộ ở phía sau nhà bạn. Ngõ rộng khoảng 2m, nhà bạn nằm vuông góc với ngõ đó nên việc mở cửa sổ ở tầng 2 không nhìn trực diện sang cửa sổ của nhà nào trong ngõ cả. Vậy bạn có quyền mở cửa sổ ra ngõ không?

Hiện nay, pháp luật về xây dựng không thấy có quy định cấm trổ cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện, kể cả nhìn sang khu đất nhà bên cạnh, ngõ đi chung thuộc quyền sử dụng của một số hộ, cá nhân khác. Tổ chức, cá nhân có quyền làm những việc mà pháp luật không cấm.

Bởi vậy, bạn có thể mở cửa sổ trên bức tường trong ranh giới đất của mình quay ra lối đi của các hộ khác phía sau nhà ông, nhưng phải đảm bảo điều kiện cánh cửa sổ khi mở không được vượt quá ranh giới đất (cánh mở vào phía trong nhà, hoặc cánh cửa lùa, cánh cửa chớp lật).

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.