Tìm kiếm

config

Hệ quả khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

HỎI:

Luật sư cho biết chế độ của người lao động được hưởng khi Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

ĐÁP:

Theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động 2012, khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải thực hiện nghĩa vụ sau đối với người lao động:

Nhận người lao động lại làm việc và bồi thường: Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Hệ quả khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động

 

Trong trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc (Việc thực hiện cụ thể theo quy định của Điều 48 Bộ Luật Lao động).

Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 42 và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ Luật Lao động, hai bên thực hiện thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước: Phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước./.