Tìm kiếm

config

Về sớm vì sợ

50.4Vô tình Min gặp lại người bạn vừa mới đi du lịch trở về

- Thế nào, chuyến đi nghỉ trên rặng Alpes của cậu tốt đẹp chứ? – Min hỏi

- Thời tiết tuyệt vời, nhưng việc ăn uống tệ quá! Tớ đã về sớm hơn dự định – Cậu bạn đau buồn kể, thấy vậy Min quan tâm hỏi thăm

- Cậu bị ốm ư?

- Là thế này, tớ trọ tại nhà một nông dân ở trên núi. Ba ngày đầu, toàn ăn gà vì đàn gà bị rù, phải giết gấp. Sau đó, con bê của gia chủ bị ốm, thế là lại giết thịt ăn một tuần liền. Sang đầu tuần tiếp theo, bà mẹ vợ ông chủ lại ngã bệnh. Vì thế tớ lập tức chuồn ngay!

- !!!