Tìm kiếm

config

Theo “lối mòn”

5.4Tại phiên xét xử vụ án 111, Chủ tọa hỏi Trưởng Bản:

- Hôm nay, Tòa án xét xử 11 bị cáo này về tội hiếp dâm theo Điều 111 Bộ luật hình sự, vậy Trưởng bản có ý kiến gì không?

- Việc tòa án phán quyết, tôi không có ý kiến nhưng chỉ xin lưu ý một điều là Bản tôi chỉ có 11 thằng đó là thanh niên, nó lao động nuôn cả bản.

Nếu Tòa án bắt chúng đi thì ai sẽ lao động để nuôi dân bản đây? Hơn nữa, Tòa lại xử cả 11 thằng vào một tội… Theo tôi, tòa chỉ nên xử thằng “làm” (có hành vi phạm tội) đầu tiên thôi, những thằng làm sau nó theo lối mòn thì làm gì có tội?