Tìm kiếm

config

Thi bằng lái

40.4Một người vừa đi thi lấy bằng lái trở về nhà, vợ săn đón hỏi:

- Thi được rồi chứ anh?

Ông chồng gãi đầu:

- Chậc! cũng chưa biết có được hay không?

- Sao vậy? Giám khảo nói sao?

- Ông ta còn nói năng gì được đâu? Ông ta ngồi sau để theo dõi các thao tác của anh. Chẳng may xe tông vào gốc cây, và bây giờ ông ta vẫn còn hôn mê.