Tìm kiếm

config

Cấm nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để kinh doanh

Ngày 31/07/2019

Công văn số 2164/BKHCN-ĐTG ngày 19/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Xem tiếp...

Về điều kiện hạch toán các khoản phụ cấp cho người lao động

Ngày 29/07/2019

Công văn số 2761/TCT-CS ngày 10/7/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Xem tiếp...

Quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng nhà chung cư

Ngày 24/07/2019

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể về cải tạo, xây dựng nhà chung cư

Xem tiếp...

Hướng dẫn khai thuế suất theo Biểu thuế CPTPP 2019-2022

Ngày 22/07/2019

Công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019

Xem tiếp...

Những khuyến cáo khi tham gia mạng lưới P2P Lending

Ngày 15/07/2019

Công văn số 5228/NHNN-CSTT ngày 8/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay ngang hàng

Xem tiếp...

Sẽ xử lý nghiêm người Việt Nam đứng tên mua nhà hộ người nước ngoài

Ngày 12/07/2019

Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Xem tiếp...