Tìm kiếm

config

Phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo pháp luật hiện hành

Ngày 15/05/2019

Theo quy định tại Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, việc quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phân loại như sau:

Xem tiếp...

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ 1/7/2019

Ngày 13/05/2019

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem tiếp...

Tiêu chí đánh giá đơn dự thầu hợp lệ

Ngày 08/05/2019

Công văn số 2470/BKHĐT-QLĐT ngày 18/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu

Xem tiếp...

Kinh doanh hoạt động thể thao phải xin giấy phép

Ngày 06/05/2019

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Xem tiếp...

Sửa đổi điều kiện hoạt động đại lý hải quan

Ngày 02/05/2019

Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Xem tiếp...

Tiêu chí mới về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Ngày 26/04/2019

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Xem tiếp...