Tìm kiếm

config

Bổ sung điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Ngày 14/03/2018

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến điều kiện, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ Nhà đăng ký tên miền ".vn"; điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Theo đó, để được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc trang mạng xã hội, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, tên miền, hệ thống thiết bị kỹ thuật như sau:

+ Có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài còn thời hạn trên thẻ tạm trú ít nhất 6 tháng;

+ Có bộ phận chuyên quản lý nội dung thông tin và có bộ phận quản lý kỹ thuật đáp ứng quy định tại Phụ lục II, III ban hành kèm Nghị định này;

+ Ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí;

+ Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội phải sử dụng ít nhất 01 tên miền ".vn";

+ Tên miền ".vn" phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép;

Bổ sung điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội

+ Trang thông tin điện tử phải có khả năng lưu trữ thông tin tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đăng tải và trang mạng xã hội phải có khả năng lưu trữ tối thiểu 2 năm các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người dùng;

+ Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

....

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/04/2018 và thay thế các quy định sau:

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013;

- Khoản 6, khoản 13 Điều 2; khoản 2, khoản 3 Điều 7; Điều 9; Điều 21 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015;

- Khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; điểm a,b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7; Điều 8; khoản 1, 2, 5, 6 Điều 10 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014;

- Khoản 1 Điều 3; Điều 4; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 27 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.