Tìm kiếm

config

Quy định mới về thành lập Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại

Ngày 09/03/2018

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

Nghị định quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm xúc tiến thương mại ở trong nước và nước ngoài.

Tương tự quy định hiện hành, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài (trừ thương nhân nước ngoài) nếu muốn thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam đều phải thành lập Văn phòng đại diện.

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cơ bản vẫn như cũ, tuy nhiên Nghị định này có bổ sung yêu cầu phải đăng ký nhân sự với cơ quan cấp phép, thay vì trước đây chỉ yêu cầu đăng ký người đứng đầu Văn phòng đại diện (Điều 24).

Quy định mới về thành lập Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung trường hợp không được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với tổ chức xúc tiến nước ngoài thuộc danh sách bị áp dụng biện pháp trừng phạt theo các Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ (Điều 26)

Các trường hợp buộc thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến nước ngoài cũng được quy định cụ thể tại Điều 33, như: không chính thức đi vào hoạt động trong thời gian 6 tháng hoặc ngừng hoạt động 6 tháng liên tục mà không thông báo hoặc vi phạm pháp luật lao động đến mức bị xử lý hình sự.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.