Tìm kiếm

config

Cắt giảm hồ sơ - thủ tục trong lĩnh vực viễn thông, xuất bản và thông tin điện tử

Ngày 07/03/2018

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị quyết phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân trong các lĩnh vực:

- Cấp giấy phép bưu chính;

- Cấp phát sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng;

- Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện;

- Chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông, CNTT;

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Cắt giảm hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực viễn thông xuất bản và thông tin điện tử

- Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng;

- Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền;

- Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

- Xin cấp chứng thư số;

- Cấp giấy phép hoạt động báo chí;

- Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;

- Cấp giấy phép hoạt động in;

- Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Nội dung cụ thể tham khảo Phương án đính kèm Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.