Tìm kiếm

config

Quy định mới về khiếu nại và khởi kiện trong lĩnh vực lao động

Ngày 05/03/2018

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo vi phạm trong lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề và xuất khẩu lao động.

Theo đó, một trong những điểm mới của Nghị định này là cho phép người lao động được lựa chọn khởi kiện ra tòa ngay tại thời điểm ban đầu hoặc sau khi giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

Quy định cũ trước đây tại Nghị định số 119/2014/NĐ-CPs chỉ cho phép người lao động được khởi kiện ra tòa khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc quá thời hạn mà chưa được giải quyết khiếu nại lần 2.

Quy định mới về khiếu nại và khởi kiện trong lĩnh vực lao động

Nếu lựa chọn khởi kiện ngay tại thời điểm ban đầu hoặc khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì áp dụng thủ tục khởi kiện theo pháp luật tố tụng dân sự.

Nếu lựa chọn khởi kiện khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc quá thời hạn mà chưa được giải quyết khiếu nại lần 2 thì áp dụng thủ tục khởi kiện theo pháp luật tố tụng hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 và những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo của người lao động được quy định tại Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.